Festiwal Muzyczny w KutnieFestiwal Muzyczny w Kutnie  
Letni Festiwal Muzyczny Kutno 2015	Letni Festiwal Muzyczny Kutno 2015	Letni Festiwal Muzyczny Kutno 2015	Letni Festiwal Muzyczny Kutno 2015	Letni Festiwal Muzyczny Kutno 2015	Letni Festiwal Muzyczny Kutno 2015	Letni Festiwal Muzyczny Kutno 2015	Letni Festiwal Muzyczny Kutno 2015	Letni Festiwal Muzyczny Kutno 2015	Letni Festiwal Muzyczny Kutno 2015

dr Jarosław Domagała - fortepian
 

Absolwent Akademii Muzycznej w Łodzi w klasie fortepianu prof. Anny Wesołowskiej-Firlej. Posiada stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, dysertację doktorską obronił na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.LetniFestiwal.pl, Letni Festiwal Muzyczny Kutno 2010 jaroslaw_domagala.jpg

Posiada duże doświadczenie artystyczne. Był korepetytorem i akompaniatorem w Teatrze Wielkim w Łodzi, odbył również staż zawodowy w Niemczech. Jako akompaniator współpracował z cenionymi artystami, m.in.: prof. A. Jeremus-Lewandowską (AM w Poznaniu), prof. G. Flicińską-Panfil (AM w Poznaniu), prof. B. Zawadzką (AM w Łodzi), prof. dr hab. E. Iżykowską (UMCF), prof. dr hab. W. Bednarkiem (AM w Bydgoszczy), A. Lubańską (Opera Narodowa w W-wie), A. Zdunikowskim (Opera Narodowa w W-wie), B. Grabias (Teatr Wielki w Łodzi), A. Mikołajczyk (Opera Monachijska), A. Niemirowiczem (Teatr Wielki w Łodzi), A. Węgorzewską A. Ładyszem. Towarzyszył również jako akompaniator znanym artystom polskiej estrady, m.in.: Joannie Rawik, Halinie Frąckowiak, Jackowi Wójcickiemu, Katarzynie Jamróz, Krzysztofowi Hanke. Współpracował również jako pianista-akompaniator ze znanymi polskim aktorami, m.in.: Wojciechem Siemionem, Jerzym Zelnikiem, Jolantą Lothe. Współpracował także z cenionymi zespołami muzycznymi.

Prowadził zajęcia z zakresu kameralistyki wokalnej podczas międzynarodowych warsztatów wokalnych. Podczas nich współpracował z wieloma wybitnymi pedagogami, m.in. prof. Zdzisławą Donat (Teatr Wielki w Warszawie), prof. Urszulą Trawińską-Moroz (Teatr Wielki w Warszawie), prof. Izabelą Kłosińską (Teatr Wielki w Warszawie), prof. Ryszardem Karczykowskim, prof. Piotrem Kusiewiczem (AM w Gdańsku), prof. Henryką Januszewską (AM w Katowicach). Był również akompaniatorem podczas Mistrzowskich Kursów Wokalnych prof. Teresy Żylis-Gary. W zajęciach wzięli udział studenci wydziałów wokalnych wyższych szkół muzycznych z Polski, Białorusi, Ukrainy, Belgii i Chin. Współpracował z kilkoma cenionymi zespołami muzycznymi, m.in.: Płocką Orkiestrą Symfoniczną, Łomżyńską Orkiestrą Kameralną, Orkiestrą Politechniki Łódzkiej, Kwartetem smyczkowym „Polish String Quartet” z Łodzi.

Koncertował jako solista i akompaniator w wielu krajach, m.in.: Kanadzie, Niemczech, Holandii, Austrii, Szwecji, Szwajcarii, Francji, Norwegii, Czechach, Słowacji, Serbii, Ukrainie, Chorwacji i Hiszpanii. Dokonał kilku nagrań muzycznych, towarzysząc w charakterze akompaniatora solistom i chórom. Przyczynił się do odkrycia i popularyzacji dorobku kompozytorskiego ks. Eugeniusza Gruberskiego, Ludwika Teodora Płosajkiewicza, E.T.A. Hoffmana i Wacława Lachmana.

Prowadzi ożywioną działalność naukową. Jest autorem kilku książek i ok. 50 artykułów, w których przedstawia różnorodne aspekty kultury muzycznej i edukacji artystycznej. Publikacje zamieszcza w cenionych pismach, m.in.: „Wychowanie Muzyczne w Szkole”, „Notatki Płockie”, Kutnowskie Zeszyty Regionalne”, „Studia Płockie”, „Rocznik Gostyniński”, „Poradnik Muzyczny”, „Kultura i edukacja”. Wszedł w skład zespołu ekspertów, który przygotował na zlecenie MKiDN Raport o stanie szkolnictwa muzycznego w Polsce.

Osiągnął liczne sukcesy pedagogiczne, uczniowie klasy fortepianu J. Domagały uzyskali wiele nagród na konkursach muzycznych ogólnopolskich, międzywojewódzkich i regionalnych. Jest dyrektorem Szkoły Muzycznej I stopnia im. S. Moniuszki w Gąbinie, przyczynił się do znaczących sukcesów dydaktycznych i artystycznych szkoły (90 nagród i wyróżnień) oraz zapewnił odpowiednie warunki pracy szkoły tworząc bazę instrumentalną i lokalową. Jest autorem dwóch eksperymentów pedagogicznych, które szkoła realizuje za zgodą MKiDN. Był pedagogiem Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu. Realizował ponadto zajęcia jako wykładowca na Studiach Podyplomowych Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. W latach 2004-2010 był ekspertem Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie awansu zawodowego nauczycieli szkolnictwa artystycznego.

Jest zastępcą przewodniczącego Społecznego Komitetu Obchodów 200-rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki. Jest członkiem Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Warszawie oraz Towarzystwa Naukowego Płockiego. W latach 2004-2010 był ekspertem Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie awansu zawodowego nauczycieli szkolnictwa artystycznego.

W dowód uznania za szczególne osiągnięcia w zakresie upowszechniania kultury otrzymał kilkanaście nagród i wyróżnień, m.in. Odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Nagrodę Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie za szczególny wkład w rozwój edukacji muzycznej w Polsce, Nagrodę Prezydenta Miasta Płocka za osiągnięcia w dziedzinie twórczości i edukacji artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury; Dyplom uznania Prezydenta Miasta Kutna za szczególne osiągnięcia w rozwoju życia kulturalnego miasta; Nagrodę Starosty Powiatu Kutnowskiego w dziedzinie upowszechniania kultury; Nagrodę Burmistrza Miasta Gostynina za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin.
Festiwal Muzyczny w Kutnie
  © IX Letni Festiwal Muzyczny Kutno 2018
      Stronę wykonał Netstar Kutno
Logowanie administratora stronyMapa stronyLogowanie administratora strony